[ผลงาน] การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กรกฎาคม 2561     79

หลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญ

ทักษะหัวหน้างาน การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของหัวหน้างาน และ การนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที...เพราะหัวหน้างานต้องใช้ทักษะเหล่านี้ทุกวัน

หัวใจสำคัญ คือ การตระหนักรู้ (Awareness) ในบทบาทของหัวหน้างานได้ทันเหตุการณ์ จะทำให้สามารถนำทักษะที่เหมาะสมมาใช้สร้างผลลัพธ์ได้

การเข้าใจเบื้องหลังของ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ของตัวเองในฐานะหัวหน้างาน ก็ช่วยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้เร็ว

หัวหน้างานทุกคน รู้ว่าควรมีทักษะอะไรบ้าง? ประเด็นสำคัญ คือ การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเองได้อย่างไร ในขณะที่พบเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ

การเรียนแบบผู้ใหญ่ คือ การเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ในบทบาทของหัวหน้างาน ครับ