ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 กรกฎาคม 2561       223       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญ

ทักษะหัวหน้างาน การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของหัวหน้างาน และ การนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที...เพราะหัวหน้างานต้องใช้ทักษะเหล่านี้ทุกวัน

หัวใจสำคัญ คือ การตระหนักรู้ (Awareness) ในบทบาทของหัวหน้างานได้ทันเหตุการณ์ จะทำให้สามารถนำทักษะที่เหมาะสมมาใช้สร้างผลลัพธ์ได้

การเข้าใจเบื้องหลังของ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ของตัวเองในฐานะหัวหน้างาน ก็ช่วยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้เร็ว

หัวหน้างานทุกคน รู้ว่าควรมีทักษะอะไรบ้าง? ประเด็นสำคัญ คือ การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเองได้อย่างไร ในขณะที่พบเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ

การเรียนแบบผู้ใหญ่ คือ การเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ในบทบาทของหัวหน้างาน ครับ