ผลงานฝึกอบรม - การแก้ปัญหาหน้างานและการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การแก้ปัญหาหน้างานและการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 กรกฎาคม 2561       249       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การแก้ปัญหาหน้างานและการตัดสินใจอย่างมั่นใจ

สมรรถนะหนึ่งที่สำคัญของบุคลากรจากกลุ่มซีพีออลล์

คีย์สำคัญคือ การตระหนักรู้ (Awareness) กรอบความคิดตัวเองและเป้าหมายของงานเมื่อต้องเผชิญปัญหา อุปสรรค ทำให้ใช้ศักยภาพและทักษะต่างๆ มาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ