[ผลงาน] การแก้ปัญหาหน้างานและการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / การแก้ปัญหาหน้างานและการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กรกฎาคม 2561     92

การแก้ปัญหาหน้างานและการตัดสินใจอย่างมั่นใจ

สมรรถนะหนึ่งที่สำคัญของบุคลากรจากกลุ่มซีพีออลล์

คีย์สำคัญคือ การตระหนักรู้ (Awareness) กรอบความคิดตัวเองและเป้าหมายของงานเมื่อต้องเผชิญปัญหา อุปสรรค ทำให้ใช้ศักยภาพและทักษะต่างๆ มาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การตัดสินใจSolution Coachingการตระหนักรู้