[ผลงาน] สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 กรกฎาคม 2561     102

นักขายที่ประสบความสำเร็จ รักที่จะได้ขาย Vs รักที่จะขายได้ คำถามเริ่มต้นสำหรับคลาสนี้ค่ะ กรอบความคิดของนักขายที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่
การตั้งเป้าหมาย - วันนี้เราเป็นเจ้าของเป้าหมาย หรือ ขายเพื่อให้ได้ตามเป้าที่ได้รับ
การกำหนดขนาดตลาด - วันนี้เรามองเห็นขนาดตลาดเป็นอย่างไร
Sales Pipeline - งานขายของเราเป็นระบบหรือไม่
วินัย/ความมุ่งมั่น - เราหมั่นตรวจสุขภาพงานขาย และฝึกฝนต่อยอดขยาย Comfort Zone อย่างไร

วันนี้ บรรยายทั้งใน หมวกของคุณครู ที่ให้หลักการและทฤษฎี รวมไปถึงการเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นภาพ หมวกเทรนเนอร์ ฝึกปฏิบัติในคลาส เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ หมวกโค้ช เป็นกระจกเงาให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพ ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและเครื่องมือที่จำเป็นต่องานขายค่ะ

การเปลี่ยนแปลงในทุกครั้ง เป็นการก้าวออกจาก Fix Mindset ไปสู่ Growth Mindset ซึ่งผู้เรียนที่นี่ มีศักยภาพในการปิดการขายและเชื่อมั่นในแบรนด์ขององค์กร หลักการต่างๆที่ให้ เป็นเพียงทางเลือกเพื่อใช้ต่อยอดได้ทันที ทั้งในเรื่องการขยายขนาดตลาด การหา Winning Zone การเตรียมตัวและฝึกฝน Selling Skill จนเป็นธรรมชาติด้วยคัมภีร์นักขายตามสไตล์ของแต่ละคนค่ะ