ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมการติดตามผลลัพธ์การปฏิบัติการโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมการติดตามผลลัพธ์การปฏิบัติการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 กรกฎาคม 2561       1163       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาติดตามผลลัพธ์ "สิ่งที่ผู้เรียนโค้ชนำไปปฏิบัติครับ"

วันนี้กับบทบาทโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) แบบกลุ่มครับ
สร้างคุณภาพการสอนหลักสูตรการโค้ช ให้เกินความคาดหวัง ของผู้เรียน

ผู้เรียนหลักสูตรการโค้ช คาดหวังจากผู้สอนในเรื่องอะไรบ้าง?

การสอนหลักสูตรการโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้สอน เพราะผู้เรียนมีความคาดหวังที่จะสามารถนำการโค้ชไปปฏิบัติได้จริง

การสอนให้เกินความคาดหวัง คือ ผู้เรียนเข้าใจความละเอียดอ่อนของกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง...ทำให้เกิดความรู้สึกหลงรักการโค้ช มากกว่าการได้รับเพียงความรู้เท่านั้น

การทำให้ผู้เรียนเห็นการโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริงได้ เป็นเสน่ห์ของการสอนที่เกินความคาดหวังของผู้เรียนครับ

ขอบคุณผู้บริหารกลุ่มโค้วยู่ฮะ ที่ชอบการสอนเชิงปฏิบัติการโค้ชจริงครับ