[ผลงานฝึกอบรม] Proactive Management and Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Proactive Management and Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 กรกฎาคม 2561     104     0

Proactive Management&Coaching

การปรับเปลี่ยนตัวเองให้มี Growth Mindset และพัฒนาทีมงาน ให้ก้าวข้ามหลุมพรางของตัวเอง

โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  CoachingพัฒนาทีมงานGrowth Mindset

แสดงความคิดเห็น