[ผลงาน] Proactive Management and Coaching

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / Proactive Management and Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 กรกฎาคม 2561     74

Proactive Management&Coaching

การปรับเปลี่ยนตัวเองให้มี Growth Mindset และพัฒนาทีมงาน ให้ก้าวข้ามหลุมพรางของตัวเอง

โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง