ผลงานฝึกอบรม - Proactive Management and Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Proactive Management and Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 กรกฎาคม 2561       311       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Proactive Management&Coaching

การปรับเปลี่ยนตัวเองให้มี Growth Mindset และพัฒนาทีมงาน ให้ก้าวข้ามหลุมพรางของตัวเอง

โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง