[ผลงาน] การบริหารงานและการโค้ชเชิงรุก

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / การบริหารงานและการโค้ชเชิงรุก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     9 กรกฎาคม 2561     135

การใช้คำถามชาญฉลาด&การฟังขั้นเทพ

ทักษะที่สำคัญของการโค้ชและการพัฒนาทีมงานให้เป็นบุคลากรที่ทำงานเขิงรุก

วันที่ 2 ของโปรแกรม "การบริหารงาน&การโค้ช เชิงรุก" ของผู้บริหารทีม