[ผลงานฝึกอบรม] การบริหารงานและการโค้ชเชิงรุก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การบริหารงานและการโค้ชเชิงรุก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     9 กรกฎาคม 2561     247     0

การใช้คำถามชาญฉลาด&การฟังขั้นเทพ

ทักษะที่สำคัญของการโค้ชและการพัฒนาทีมงานให้เป็นบุคลากรที่ทำงานเขิงรุก

วันที่ 2 ของโปรแกรม "การบริหารงาน&การโค้ช เชิงรุก" ของผู้บริหารทีม

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารงานการฟังการโค้ช

แสดงความคิดเห็น