ผลงานฝึกอบรม - Build Positive Attitude and Loyalty Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Build Positive Attitude and Loyalty Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       9 กรกฎาคม 2561       462       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรนี้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก!

การใช้การสอนแนว T&GC ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยน Mindset ได้ด้วยตัวเอง...เกิดการเลือกนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที

การเปลี่ยนที่ตัวเองกับสถานการณ์เดิมๆ...ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างยั่งยืน