[ผลงานฝึกอบรม] Build Positive Attitude and Loyalty Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Build Positive Attitude and Loyalty Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     9 กรกฎาคม 2561     155     0

หลักสูตรนี้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก!

การใช้การสอนแนว T&GC ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยน Mindset ได้ด้วยตัวเอง...เกิดการเลือกนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที

การเปลี่ยนที่ตัวเองกับสถานการณ์เดิมๆ...ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างยั่งยืน

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  AttitudeLoyalty Mindset

แสดงความคิดเห็น