[ผลงานฝึกอบรม] การบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กรกฎาคม 2561     284     0

หลักการบริหารพื้นฐานที่สำคัญ

เตรียมตัวเองให้มีพื้นฐานอย่างครบถ้วน เพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตต่อไป ต้องนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที หลังการฝึกอบรม

Self-Development&Self Coaching เป็นโจทย์ที่ท้าทายในวันนี้....เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ด้วยตัวเอง กับการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง   Coachingผู้จัดการการบริหาร

แสดงความคิดเห็น