[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กรกฎาคม 2561     283     0

เตรียมพร้อมกับกระบวนการ Solution Coaching ในวันนี้ครับ

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย Solution Coaching เพื่อ
มองเห็นและเข้าใจศักยภาพตัวเองชัดเจนขึ้น
สร้างกรอบความคิดที่ดีตามหลักการของเครื่องมือ
เชื่อมโยงเครื่องมือเข้ากับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
กำหนดแนวทางจัดการด้วยเครื่องมือที่เป็นสไตล์ของตัวเอง
ใช้เครื่องมือโค้ชทีมงานในการจัดการปัญหาได้

Solution Coaching เป็นอีกแนวทางที่พัฒนาทักษะการคิดได้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  SolutionCoachingการตัดสินใจทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น