ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 กรกฎาคม 2561       1427       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เตรียมพร้อมกับกระบวนการ Solution Coaching ในวันนี้ครับ

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย Solution Coaching เพื่อ
มองเห็นและเข้าใจศักยภาพตัวเองชัดเจนขึ้น
สร้างกรอบความคิดที่ดีตามหลักการของเครื่องมือ
เชื่อมโยงเครื่องมือเข้ากับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
กำหนดแนวทางจัดการด้วยเครื่องมือที่เป็นสไตล์ของตัวเอง
ใช้เครื่องมือโค้ชทีมงานในการจัดการปัญหาได้

Solution Coaching เป็นอีกแนวทางที่พัฒนาทักษะการคิดได้ครับ