[ผลงานฝึกอบรม] พัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานขาย

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / พัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานขาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กรกฎาคม 2561     245     0

เป็นอีกหลักสูตร ที่ช่วยให้ได้เรียบเรียงการถ่ายทอด ในงานที่ชอบอีกงาน คือ การทำงานขาย และที่พิเศษคือการขายผ่านทีมงาน ที่ทำให้ได้ฝึกฝนการพัฒนาภาวะผู้นำอีกด้วย

ผู้จัดการทีมงานขาย บริหารการขายด้วย 4 เรื่อง สำคัญ คือ
Strategic Planning
Leadership
Coaching
Sales Management

การสร้างคัมภีร์บริหารงานขาย ของตัวเองด้วย 9 เรื่องสำคัญ การใช้คุณลักษณะเด่นของตัวเองในการสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาทีมงานให้
ไม่จิตตกง่าย หรือ จูงใจให้ตัวเองได้ในยามที่เจอปัญหาอุปสรรคในการขาย
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง
ทำงานอย่างเป็นระบบ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching ให้ผู้เรียน ได้คู่มือบริหารงานขาย และ ได้กรอบความคิดต่างๆที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน ฉบับของตัวเอง

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ได้นำ case ของตัวเองมาเข้ากระบวนการทำให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างกว้างขวาง

ปล. สอนคู่แบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบ

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทีมงานขายงานขายทีมขาย

แสดงความคิดเห็น