ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 กรกฎาคม 2561       1189       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ชอบสอนเป็นโปรแกรมครับ

การออกแบบโปรแกรมการสอนที่มีความต่อเนื่อง...โดยมีการบ้านที่ผู้เรียนยืนยันที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง และการวัดผลลัพธ์หลังการฝึกอบรม พร้อมติดตามผลในครั้งต่อๆมา...ทำให้มั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนครับ

การสอนแนว T&GC ถูกออกแบบ เพื่อใช้สำหรับการสร้างเป็นโปรแกรมต่อเนื่องด้วยครับ