[ผลงาน] การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 กรกฎาคม 2561     132

ชอบสอนเป็นโปรแกรมครับ

การออกแบบโปรแกรมการสอนที่มีความต่อเนื่อง...โดยมีการบ้านที่ผู้เรียนยืนยันที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง และการวัดผลลัพธ์หลังการฝึกอบรม พร้อมติดตามผลในครั้งต่อๆมา...ทำให้มั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนครับ

การสอนแนว T&GC ถูกออกแบบ เพื่อใช้สำหรับการสร้างเป็นโปรแกรมต่อเนื่องด้วยครับ