ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 กรกฎาคม 2561       924       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรมนี้ ใช้ความเป็นตัวเราครบถ้วนเลยครับ

ดีใจที่มีองค์กรลูกค้า เห็นความสำคัญในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทั้งชีวิตของเรา แล้วให้มาสอน&โค้ช ด้วยเนื้อหาของโปรแกรมนี้ครับ