[ผลงาน] การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 กรกฎาคม 2561     101

โปรแกรมนี้ ใช้ความเป็นตัวเราครบถ้วนเลยครับ

ดีใจที่มีองค์กรลูกค้า เห็นความสำคัญในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทั้งชีวิตของเรา แล้วให้มาสอน&โค้ช ด้วยเนื้อหาของโปรแกรมนี้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการคิดการประยุกต์ใช้innovation