[ผลงานฝึกอบรม] การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 กรกฎาคม 2561     198     0

กระบวนการ Powerful Game Coaching
บริษัท ไทยรุ่งเรืองฮีโน่สระบุรี จำกัด.

ตัวผมเองชอบการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมมากๆ ดังนั้นกระบวนการสอนส่วนใหญ่จึงเป็นรูปแบบของการใช้ เกมกิจกรรมค่อนข้างเยอะ ในปัจจุบันผมได้ประยุกต์เกมกิจกรรมเข้ากับกระบวนการโค้ชชิ่ง ซึ่งผมมองว่าสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงครับ

ครั้งนี้มีเรื่องราวให้เรียนรู้ที่แตกต่าง เพราะกิจกรรมที่ปกติคือการเรียนรู้จากความสำเร็จ และตกผลึกนำไปต่อยอด กลับกลายเป็นเกิดเหตุให้กิจกรรมที่ทำไม่ประสบความสำเร็จซะงั้น ทำให้ต้องสร้างมุมมองใหม่ ด้วยการเรียนรู้จากความไม่สำเร็จ

ที่น่าสนใจคือมุมมองของผู้เรียนที่สามารถปรับการเรียนรู้ของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยจัวของเค้าเอง บนแนวทางของตัวเอง นั่นคือกระบวนการของผมในครั้งนี้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการแก้ปัญหาPowerful Game Coaching

แสดงความคิดเห็น