ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 กรกฎาคม 2561       1099       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สอนหลักสูตรเกี่ยวกับ "การคิด(Thinking)" ด้วยการให้ผู้เรียนเปลี่ยน Mindset (Fixed Mindset Growth Mindset)

ผู้เรียนชอบมาก...เพราะสามารถเชื่อมโยงหลักการคิดประเภทต่างๆ มาที่ Mindset ของตัวเองได้...เกิดความประหลาดใจ ที่เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิด นำมาปรับกรอบความคิดได้

กลุ่มผู้เรียนเป็นหน่วยงาน R&D, QC, QA ชอบเรื่อง การปรับ Mindset ด้วยตัวเอง...ตรงกับสไตล์การสอนของตัวเรามากๆครับ

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และ การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผสมผสานเพื่อสร้าง Innovation ได้อย่างไร?...วันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วครับ