[ผลงานฝึกอบรม] การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กรกฎาคม 2561     244     0

สอนหลักสูตรเกี่ยวกับ "การคิด(Thinking)" ด้วยการให้ผู้เรียนเปลี่ยน Mindset (Fixed Mindset Growth Mindset)

ผู้เรียนชอบมาก...เพราะสามารถเชื่อมโยงหลักการคิดประเภทต่างๆ มาที่ Mindset ของตัวเองได้...เกิดความประหลาดใจ ที่เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิด นำมาปรับกรอบความคิดได้

กลุ่มผู้เรียนเป็นหน่วยงาน R&D, QC, QA ชอบเรื่อง การปรับ Mindset ด้วยตัวเอง...ตรงกับสไตล์การสอนของตัวเรามากๆครับ

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และ การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผสมผสานเพื่อสร้าง Innovation ได้อย่างไร?...วันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Fixed MindsetAnalyticalThinking

แสดงความคิดเห็น