[ผลงาน] โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักขาย

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักขาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กรกฎาคม 2561     112

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักขาย บมจ.อีสเทอร์นสตาร์
บทบาท
Mindset
Being
เริ่มต้นด้วย 3 คำนี้ ทำให้ผู้เรียนได้ฉุกคิดว่า ในเหตุการณ์นั้น เราใช้บทบาท หรือ กรอบความคิดอะไร หรือแสดงความเป็นตัวตนในด้านใด ในการตอบสนอง ซึ่งผู้เรียนจะมองเห็นตัวเองทันทีว่า
การให้บริการลูกค้าในทุกๆฝ่าย หากทุกคนเข้าใจในเรื่องบทบาท ทั้งบทบาทของผู้ให้บริการในฐานะตัวแทนขององค์กร และเข้าใจบทบาทของลูกค้าที่มีต่อการรับบริการ จะช่วยให้ลดข้อโต้แย้งในระหว่างการให้บริการในเรื่องนั่นๆได้
Fix Mindset / Growth Mindset กระบวนการที่จะนำพาตัวเองขยายออกจากพื้นที่ปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา การโฟกัสที่เป้าหมายหรือปัญหา การโฟกัสที่ตนเองหรือสิ่งเร้า
Being การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ระหว่างลูกค้ากับเรา เกิดจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน (ความเป็นตัวตนของแต่ละคนต่างกัน)
การเรียนการสอน 2 วัน T&GC ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสภาวะของตนเองต่องานในปัจจุบัน และใช้การ Roleplay ตลอดทุกช่วง เนื่องจากผู้เรียนมีความสนใจและมีคำถามเกี่ยวกับงานของเขา ซึ่งการ Roleplay ทำให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการโดยยึดหลักการตามเนื้อหา ซึ่งวิธีการจะกลายเป็นของผู้เรียนเองค่ะ