ผลงานฝึกอบรม - การสร้างการตระหนักรู้กับบทบาทต่างๆและพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างการตระหนักรู้กับบทบาทต่างๆและพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 กรกฎาคม 2561       1429       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรวันนี้...การสร้างการตระหนักรู้กับบทบาทต่างๆและพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ตระหนักรู้ศักยภาพ/ความสามารถตัวเอง..ช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ตระหนักรู้บทบาท/หมวกที่เลือกสวมใส่ให้สอดคล้องกับสภาวะของทีมงาน
ตระหนักรู้ทักษะ/เครื่องมือเพื่อมองเห็นความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่จำเป็น
ตระหนักรู้พลังของการทำงานเป็นทีมช่วงสร้างความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

การใช้บทบาทโค้ชและวิทยากรช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการตระหนักรู้กับเหตุการณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกหลักการ เทคนิคที่ชอบไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีครับ