ผลงานฝึกอบรม - Analytical and Creative Thinking Innovation

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Analytical and Creative Thinking Innovation

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 กรกฎาคม 2561       706       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร Analytical&Creative Thinking&Innovation for BD ในวันที่ 2 ใช้กิจกรรม Design Thinking สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ผู้เรียนเป็นทีมงาน R&D ที่ได้รับโจทย์ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้...จึงต้องทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กรอบความคิดต่างๆ แล้วเชื่อมโยงกับการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเอง

กิจกรรม Design Thinking ทำให้ผู้เรียนได้ใช้สมองด้านต่างๆอย่างครบถ้วนตามกระบวนการ จนเกิด Prototype ที่ชัดเจน พร้อมนำไป Test ให้เป็นจริงต่อไป

Empathize...เน้นแก่นของ Analytical Thinking
Define...เน้นแก่นของ Systematic Thinking
Ideate...เน้นแก่นของ Creative Thinking
Prototype...เน้นแก่นของ Strategic Thinking

การทำให้ผู้มีพื้นฐานและใช้แก่นของการคิดด้านต่างๆที่แม่นยำ...ทำให้การเดินกระบวนการ Design Thinking มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นครับ