ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำแบบไคเซ็น เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำแบบไคเซ็น เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 กรกฎาคม 2561       1266       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กับหลักสูตร Kaizen รุ่นที่ 2 ครับ

หลายองค์กรที่ทำธุรกิจด้าน Real Estate - Consulting - Construction ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้หลัก Kaizen กับการทำงาน

Kaizen กลายเป็นอีกหนึ่ง Core Competency ของพนักงานทุกแผนกที่จะต้องมี

Product Design & Development with Kaizen
Cost Estimation & Control with Kaizen
Quality Control & Process with Kaizen
Project Management with Kaizen
Safety Management & Control with Kaizen
Project Co-ordination with Kaizen
Construction Management with Kaizen

หากพนักงานหนึ่งคนสามารถพัฒนางานหรือ Performance ให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ประหยัดขึ้นด้วยหลัก Kaizen สัก10%

ก็เท่ากับช่วยให้องค์กรเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุ วิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มากขึ้นด้วยเช่นกันครับ