ผลงานฝึกอบรม - Executive Coaching Program

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Executive Coaching Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 กรกฎาคม 2561       625       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

1:1 Executive Coaching Program

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง ...เกิดประเด็นสำคัญมากมาย

การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ...มีผลกระทบที่สูงมาก

การมองเห็นภาพรวมขององค์กรของผู้บริหารระดับสูง ....ช่วยในเรื่องต่างๆมากมาย

การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารระดับสูง....บรรลุเป้าหมายสำคัญเพิ่มขึ้น