ผลงานฝึกอบรม - Kaizen Coaching Process

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Kaizen Coaching Process

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 กรกฎาคม 2561       715       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การใช้รูปภาพ/โมเดลชวนคิด....

รูปภาพ/โมเดล 1 รูปที่นิยมใช้ปัจจุบันสามารถใช้ดำเนินการสอนได้หลายแนวทางครับ
ใช้อธิบายหลักการ ให้ความรู้ด้วย Teaching
ใช้บอกเทคนิค วิธีการนำไปใช้งานด้วย Training
ใช้ช่วยแนะนำแนวทางจัดการด้วย Consulting

แต่มีอีกหนึ่งแนวทางที่ผมเลือกใช้ในคลาสสอนบ่อยๆ คือ "ใช้ถามเพื่อชวนคิดด้วย Coaching" เช่น

จากรูปเป็นโมเดลการใช้หลักไคเซ็น (Kaizen) พัฒนาการทำงาน

ในงานนี้มีอะไรบ้างบ้าง ?? (สำรวจตัวเอง)
สิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุมีอะไรบ้าง ?? (สำรวจแผนงาน)
สถานการณ์ปัจจุบันเทียบกับ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?? (ประเมินสถานการณ์)
มีขั้นตอนใดบ้างที่คิดว่าต้องทำเพราะส่งผลต่อนี้โดยตรง ?? (สำคัญ&จำเป็น)
มีขั้นตอนใดบ้างที่ไม่ส่งผลกับนี้โดยตรง แต่คิดว่าต้องทำ?? (ไม่สำคัญแต่จำเป็น)
มีขั้นตอนใดบ้างที่ทำแล้วแต่ไม่ส่งผลกับเป้าหมายนี้เลย?? (ไม่สำคัญ&ไม่จำเป็น)
เพื่อให้นี้สำเร็จ(ครบทุกด้าน) คุณอยากลด/ยกเลิกขั้นตอนใดบ้าง ?? (กำจัดความสูญเปล่า)
คุณคิดว่าจะไปทำอะไรบ้างหลังจากนี้ ??(แผนงานใหม่)

การใช้คำถามแบบต่างๆ บนเครื่องมือ รูปภาพ โมเดล ชวนคิดแทนการบอกหรือแนะนำ เพราะวิทยากร&โค้ช เชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพอยู่แล้ว และหากเขาเป็นผู้คิดแนวทางของตัวเองบนเครื่องมือของเรา เขาจะเกิดความเชื่อมั่นกับแนวทางนั้นมากที่สุดครับ