ผลงานฝึกอบรม - ทักษะนักขายในฐานะที่ปรึกษา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะนักขายในฐานะที่ปรึกษา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กรกฎาคม 2561       1171       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทักษะนักขายในฐานะที่ปรึกษา (Solution Selling)

ผู้จัดการส่วนงานขาย ของ บ.อาซีฟา (มหาชน) ร่วมเรียนรู้กันครับ ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้าน Solution ต่างๆ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาลูกค้าอยู่แล้ว วันนี้มาเติมทักษะและเทคนิคเพิ่มเติมครับ

สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้

การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
การเตรียมตัวและวางแผนงานขาย
การวิเคราะห์ลูกค้าให้แม่นยำ
การทำ Cross Selling กับลูกค้าเดิม
การเจรจาต่อรองสร้างสมดุลและความสัมพันธ์

ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง ในการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนดำเนินการขาย ได้ด้วย Style ของตัวเอง