ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำอย่าง KAIZEN

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำอย่าง KAIZEN

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 สิงหาคม 2561       959       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คิดและทำอย่าง KAIZEN กับงานกลุ่ม Support & Design สำหรับคลาสวันนี้

การเริ่มต้นให้ผู้เรียนสำรวจแนวคิดและสร้างการตระหนักรู้

บทบาท ... ความรับผิดชอบ เป้าหมาย KPI คุณสมบัติที่สำคัญ
กรอบความคิด ... ความคิด ความรู้สึกที่แสดงผ่านวิธีการ แนวทางในการทำงานปัจจุบัน
Being ... อุปนิสัย คุณค่า จุดเด่นที่ใข้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ

T&GC และ Solution Coaching ช่วยให้ผู้เรียนปรับกรอบความคิดใหม่ของตัวเองเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ใช้การตระหนักรู้Beingในปัจจุบันกับบทบาทที่องค์กรกำหนดแล้วใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป