ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำอย่างไคเซ็น

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำอย่างไคเซ็น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 สิงหาคม 2561       980       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หนึ่งตัวอย่างที่ผู้เรียนนำเสนอผ่าน Workshop ในวันนี้

หลุมพรางที่สกัดกั้นคิดอย่างไคเซ็น (Fix Mindset)
- ใช้แต่วิธีการเดิมๆ ไม่อยากเปลี่ยนแปลง (Comfort Zone)
เหตุการณ์ที่เกิดหลุมพรางนี้
- รับ KPI มาให้ต้อง Cost Down 10%
สาเหตุของความคิดเชิงลบ
- ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถที่มี
- กังวลกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมากเกินไป
- หลีกเลี่ยงการทำงานที่ยุ่งยาก
เทคนิคเอาชนะหลุมพราง (สร้าง Growth Mindset)
- มองเห็นประโยชน์และคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่น
- มองผลลัพธ์เป็นประสบการณ์
- พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
สร้างกรอบความคิดอย่างไคเซ็น(Kaizen Mindset)
- การทำงานอย่างเป็นระบบด้วย เป้าหมาย->แผนงาน ->ปฏิบัติ ->ติดตามผล ->ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม
- การเลิก...ลด...เปลี่ยน สิ่งที่ไม่จำเป็น (ความสูญเปล่า)
- การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
Solution Tools ที่เลือกใช้
- Strategic Goals
- Cause & Effect Diagram
- 80:20
- P-D-C-A
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ได้แนวทางใหม่ๆในการทำงาน
- ลดต้นทุนได้ตามเป้าที่ได้รับ

การออกแบบ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักการและเครื่องมือที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กะบเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่

ช่วยให้มองเห็นศักยภาพที่เขามีอยู่และเข้าใจตัวเองมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ Commitment ของการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรมได้จริงครับ