ผลงานฝึกอบรม - Mind Map Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Mind Map Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       15 สิงหาคม 2561       763       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มีโอกาสเข้าไปนำเสนอหลักสูตรให้กับทางผู้บริหารฝ่าย HR

เริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตร Mind Map Thinking แต่คุยกันยาวไปจนถึงแนวทางการวางแผนระยะสั้น-กลาง-ยาวเกี่ยวกับโปรแกรมการสร้าง Talent & Successors (แบบเร่งด่วน)

แนวทางพัฒนากลุ่มผู้จัดการเพื่อก้าวสู่ Successors ขององค์กรจากที่แลกเปลี่ยนกันจะครอบคลุมดังนี้

Know yourself ผู้จัดการรับรู้ศักยภาพของตัวเองที่เป็นคุณค่าและจุดแข็งที่สอดคล้องกับTeam Value & Core Value
ทักษะการคิดและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
Situation Leadership
To Be Good Coach การสร้างและพัฒนาทีมงานตามศักยภาพด้วยเทคนิคการโค้ช
การพัฒนา competency ด้านอื่นๆ ที่สำคัญสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง

เป็นอีกหนึ่งวันที่คุ้มค่าและทำให้มองเห็นศักยภาพของตัวเองในการมองภาพของการพัฒนาคนในระดับเชิงลึกที่มากขึ้นครับ