ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการนำเสนอความคิดด้วย Visual Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการนำเสนอความคิดด้วย Visual Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 สิงหาคม 2561       897       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอความคิดด้วย Visual Thinking กับกลุ่มผู้บริหารของกลุ่มบ.ไทยยาซากิครับ

การใช้รูปภาพแทนความคิดทำให้เกิดความหลากหลายในการรับรู้ของผู้ฟัง และช่วยให้ผู้ใช้ได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นครับ