ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 สิงหาคม 2561       704       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียน"แนวคิดและเทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย" ครับ

การบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักรู้ความสำคัญของการใช้และจัดการข้อมูล ข้อเท็จจริง

แนวทางการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้แก่

ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว
แต่ต้องให้ข้อมูลถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัย
การทำให้ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้
มีการอัพเดต แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการงาน เป้าหมาย KPI Productivity ต่างๆเพื่ิอให้เกิดประโยชน์มากกว่าการจัดเก็บเพียงอย่่างเดียว

วันนี้ได้ใช้กระบวนการSolution Coachingอีกแล้วครับ