ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาหน้างาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาหน้างาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 สิงหาคม 2561       744       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หัวข้อหลักสูตรวันนี้ "การแก้ปัญหาหัวหน้างาน" กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้จัดการทั้งโรงงานและไซต์งานครับ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวความคิดใหม่ เปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาตอนทำงาน ที่เคยมองเป็นเชิงลบให้เป็นเชิงบวก ... และมีเทคนิค วิธีการจัดการปัญหาหน้างานที่เป็นสไตล์ของตัวเองครับ

หมายเหตุ : ปัญหาหน้างานของวิทยากรวันนี้คือ ไวท์บอร์ดของบริษัทมีลักษณะแบบนี้ จึงต้องประยุกต์ตามสถานการณ์