ผลงานฝึกอบรม - ผู้จัดการในฐานะโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้จัดการในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 สิงหาคม 2561       806       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความละเอียดของการโค้ช เรื่องสำคัญของผู้จัดการในฐานะโค้ช

ทักษะที่ใช้ในการฝึกฝนกัน หากให้ความสำคัญที่ความละเอียดของการฟังและการใช้คำถาม จะทำให้การโค้ชเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น

ผู้จัดการเป็นโค้ชในองค์กร เป้าหมายที่สำคัญขององค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน