[ผลงานฝึกอบรม] ศิลปะการพัฒนาสมองเพื่อสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ศิลปะการพัฒนาสมองเพื่อสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 สิงหาคม 2561     200     0

การสอนในหลักสูตรนี้ได้ตกผลึกเรียนรู้เรื่องดีๆ หลายๆ สิ่งกับตัวเอง
ทั้งในแง่การเตรียมตัว
กระบวนการ
ผลลัพธ์
และการพัฒนาต่อยอดตัวหลักสูตร

ตอนเตรียมตัว
ความจริงหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสถาบัน
แต่ผมมานั่งคิดใหม่เพื่อเดินกระบวนการ Brain Based Coaching Process ของตนเอง
เนื้อหาเดิม จึงถูกสอดแทรกด้วยหลักการทำงาน สมอง
เพื่อให้ผู้เรียนตะหนักรู้ธรรมชาติของ วงจรพฤติกรรม ของตนเอง
ทั้ง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก และการกระทำ
ผ่านขั้นตอน 4E Step
Exploration
Empowerment
Expanding
Engagement
โดยคาดหวังว่า หัวหน้างานแต่ละคน จะรู้ทัน สมอง ตัวเอง เข้าใจ สมอง ผู้อื่น
และจูงใจ สมอง ตนเอง ให้เปลี่ยนแปลง โน้มน้าว สมอง ทีมงาน ให้พัฒนาได้

ในตัวกระบวนการ
มีหลายจังหวะที่ได้ทดลอง เครื่องมือชวนคิด ของตนเอง
Conceptual Model Coaching เพื่อใช้ภาพรวมของหลักสูตร ในการส่องกระจก และเชื่อมโยงเหตุการณ์จริงที่เจอเข้ากับเนื้อหา
Small Group Coaching Discussions ให้แลกเปลี่ยนไปที่ความเชื่อความคิด แทนการแลกเปลี่ยนเนื้อหา
Coaching on Floor การโค้ชสดยังเป็นเรื่องท้าทายที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้เรียนทุกครั้ง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ มองเห็นกระบวนการ และการ Unpack บน Slide หลักการ Coach ที่กางไว้

ในแง่ผลลัพธ์
ครั้งนี้ต้องหมด คู่มือจิ๋ว ไปถึง 5 เล่ม
เพราะมีคนยินดีแชร์เรื่องที่ตัวเองชอบ เรียนรู้ และจะนำไปเปลี่ยนแปลง เยอะกว่าปกติ
เสียงสะท้อนที่เป็นเรื่องของ ตัวเอง ของผู้เรียน
ทำให้เรามั่นใจในกระบวนการยิ่งขึ้น

สุดท้ายการต่อยอด
ความจริงมีตอนนี้ที่เห็น มีอีกหลายเรื่องที่ทำได้อีก แต่ที่ชอบที่สุดน่าจะมาจากการพูดคุยกับอาจารย์เอส อัครินทร์ ภูทองกลม เมื่อเช้าคือ
การทำ Conceptual Model ย่อย เพื่อให้การแลกเปลี่ยนตอนทำ Small Group Coaching Discussions
การแลกเปลี่ยนลึกลงไปที่หลุมพราง เทคนิคการก้าวข้ามของตนเอง และแนวทางปฏิบัติจริง
แต่ที่แน่ๆ หลักสูตรแรกที่ต้องส่งการบ้านในหมวดหลักสูตรที่ 9 ของสถาบัน Brain Based Coaching Process น่าจะเกิดแล้วครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Supervisory Skillการพัฒนาสมองหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น