[ผลงาน] เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังก้างปลา

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังก้างปลา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 สิงหาคม 2561     57

คลาสนี้เดินทางออกจากกทม.มาอยู่กับกลุ่มวิศวกร บ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ ที่จ.สุพรรณบุรี

โจทย์จากผบห.ค่อนข้าง challenge กระบวนการสอนมากครับ

ประยุกต์เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์โจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับมาได้ทันที
การวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลมาสนับสนุนจริง ไม่ใช่ใช้แต่ประสบการณ์หรือความคิดเดิมๆ
อยากนำเครื่องมือไปใช้ในงานอย่างต่อเนื่อง

รอดูผลลัพธ์ช่วงเย็นครับว่า Solution Coaching วันนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ตามโจทย์ผู้บริหารครบหรือไม่