ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังก้างปลา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังก้างปลา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       27 สิงหาคม 2561       710       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสนี้เดินทางออกจากกทม.มาอยู่กับกลุ่มวิศวกร บ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ ที่จ.สุพรรณบุรี

โจทย์จากผบห.ค่อนข้าง challenge กระบวนการสอนมากครับ

ประยุกต์เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์โจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับมาได้ทันที
การวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลมาสนับสนุนจริง ไม่ใช่ใช้แต่ประสบการณ์หรือความคิดเดิมๆ
อยากนำเครื่องมือไปใช้ในงานอย่างต่อเนื่อง

รอดูผลลัพธ์ช่วงเย็นครับว่า Solution Coaching วันนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ตามโจทย์ผู้บริหารครบหรือไม่