ผลงานฝึกอบรม - การคิดอย่างมีตรรกกะและคิดนอกกรอบพิชิดเป้าหมาย

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดอย่างมีตรรกกะและคิดนอกกรอบพิชิดเป้าหมาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 สิงหาคม 2561       592       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรชวนคิดอีกแล้วครับ...วันนี้

Thinking series & Solution Tools เป็นหลักสูตรที่ได้รับเชิญไปบรรยายบ่อยมากในปีนี้

วันนี้ก็เช่นกัน...การทำให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของสมองตรรกะ & สมองสร้างสรรค์ของตัวเองเพื่อให้เกิด Awareness ในการใช้กับเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ และเทคนิคการใช้สมองทั้งสองส่วนอย่างเป็น Process นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างได้ครับ