[ผลงานฝึกอบรม] การคิดอย่างมีตรรกกะและคิดนอกกรอบพิชิดเป้าหมาย

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การคิดอย่างมีตรรกกะและคิดนอกกรอบพิชิดเป้าหมาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 สิงหาคม 2561     137     0

หลักสูตรชวนคิดอีกแล้วครับ...วันนี้

Thinking series & Solution Tools เป็นหลักสูตรที่ได้รับเชิญไปบรรยายบ่อยมากในปีนี้

วันนี้ก็เช่นกัน...การทำให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของสมองตรรกะ & สมองสร้างสรรค์ของตัวเองเพื่อให้เกิด Awareness ในการใช้กับเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ และเทคนิคการใช้สมองทั้งสองส่วนอย่างเป็น Process นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างได้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การทำงานของสมองสมองสร้างสรรค์Solution Tools

แสดงความคิดเห็น