[ผลงานฝึกอบรม] สร้างทัษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างทัษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 สิงหาคม 2561     130     0

หลักสูตร "สร้างทัษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล"
บริษัท ไทยเฟิง จำกัด

วันนี้ผมมาชวนผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารเวลา ในกระบวนการ Training and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือการบริหารเวลา กลับไปประยุกต์ใช้ได้ ในรูปแบบของตนเอง การทำให้ผู้เรียนตระหนักถึงตัวเองอยู่เสมอ เป็นเป้าหมายในการสอนของผมครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารเวลาGroup Coachingการสอน

แสดงความคิดเห็น