ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมของตัวเอง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมของตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 สิงหาคม 2561       709       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงาน Business Matching สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกครั้ง ให้มาบรรยายหัวข้อ "สร้างความคิดนวัตกรรม นำทีมงานมุ่งสู่อนาคต"

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม สร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมของตัวเอง (Innovation Mindset) เพื่อไปจูงใจทีมงานให้มีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมด้วยเทคนิคการโค้ช (Innovation Coaching)

ครบเครื่องทั้งกระบวนการพัฒนาเชิง Hard & Soft Side ครับวันนี้