[ผลงานฝึกอบรม] Coach Your Health

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Coach Your Health

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 กันยายน 2561     136     0

ระดับของผลลัพธ์หลังการอบรม

เป็นโจทย์หนึ่งของการมา ชวนคิด ให้กับกลุ่มผู้เรียน
เพราะการอบรมแต่ละครั้งมีผลลัพธ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นได้
ความรู้
ความรู้สึก
วิธีการ
กระบวนการ
กรอบความคิด

การตั้งเป้าหมายของตัวผมเอง ในฐานะวิทยากร-กระบวนกร-โค้ช
จึงต้องมีความชัดเจนตั้งแต่แรก
เพราะมีผลต่อการออกแบบแนวทาง เนื้อหา เครื่องมือ กิจกรรม และที่สำคัญคือ กระบวนการ ที่ใช้ในการอบรม

เช่นในการอบรมให้ทางกลุ่มครู ตำรวจ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จากการประสานงานของโรงพยาบาลราชสาส์น ในครั้งนี้
บนหลักสูตร Coach Your Health
ปรับพฤติกรรมเดิม เพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรค NCDs
2 วันติดต่อกัน

แม้ตัวหลักสูตรจะเป็นหัวข้อของ Healt คือ การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค NCDs
แต่จากสไลด์ 80 กว่าหน้า ในเวลา 2 วัน
ผมกลับมีสไลด์ที่เป็นส่วน Content ด้านสุขภาพจริงๆ ไม่ถึง 10 หน้า
และเป็นแค่ หลักการ ไม่ใช่ วิธีการ
แถมหลายๆ หน้าให้ ศึกษา และ คุย กันเองก่อนอธิบายด้วยซ้ำ ????

เพราะสิ่งที่ตั้งใจส่งมอบไม่ใช่เรื่องของวิธีการที่ดีจากเรา
แต่เป็นการกระตุ้นวิธีการดีๆ จากตัวเขา ความคิดดีๆ ของเขาเอง
ที่ยังไม่ได้ดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะติด หลุมพรางทางความคิด แค่นั้นเอง

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผู้เรียน ให้เสียงสะท้อนว่า สิ่งที่เรียนรู้ จริงๆ เอาไปใช้ได้ทุกๆ เรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ
ทั้งเรื่องการทำงาน
เรื่องของการอยู่ร่วมกัน
เรื่องการดูแลความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด
สิ่งที่ได้คือการเข้าใจ หลุมพราง ที่ตนเองติดอยู่ และจะกลับไปปรับเปลี่ยนความเชื่อของตนเอง
โดยอาจเริ่มต้นที่เรื่องสุขภาพ

หลายครั้งที่พอจบกระบวนการของ Training and Group Coaching และ Brain Based Coaching Process
พอถามเนื้อหาว่าได้อะไร หลายคนตอบไม่ถูก
แต่ถ้าถามว่าจะกลับไปใช้ จะตอบได้
และถ้าถามว่าจะกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไร จะมีคำตอบทุกครั้ง
และคำตอบนั้น มักเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเอง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Brain Based Coachingสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น