[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กันยายน 2561     190     0

"ผู้นำ" สร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน ไม่ใช่ด้วยการ "บอก" ว่าเขามีความสามารถ แต่ด้วยการ ให้เขา "เชื่อ" และ "เห็น" ในความสามารถของเขา และ อยากแสดงออกมาด้วย Style ของเขา บนการดูแลของ "ผู้นำ" ... สิ่งที่ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนกันใน class

เมื่อวานใช้ 3 เล่มนี้ เป็นเนื้อหาประกอบหลัก ของตัวหลักสูตรนี้ แต่ถ่ายทอดผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ได้กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในการบริหารทีมงานด้วยการใช้ "ภาวะผู้นำ" มากขึ้น

Coach ระลึกเสมอว่า ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นด้วยตัวผู้เรียนเอง ความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์ของโค้ช เป็นเพียง "ทางเลือก" ที่ผู้เรียน จะ "เลือก" นำไปใช้ตาม style และเหตุการณ์ของตัวเอง ...

สอนหลักสูตรนี้หลายครั้งแล้ว อ่านหนังสือชุดนี้ก็หลายรอบ การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ไม่เคยชอบ ให้มาสนใจ และตั้งใจให้เป็น Potential นั้น ต้องใช้ความตั้งใจจริงและพัฒนาต่อยอดไปอีก ทุกครั้งจึงยังต้องทบทวน และเติมเต็มในแง่มุมต่างๆของการสอนให้ละเอียดขึ้น สอนทุกหลักสูตร ต้องกลับมาถอดบทเรียนให้ตัวเองทุกครั้ง
ตั้งเป้าหมายการสอน
กำหนดกระบวนการ และเครื่องมือประกอบการสอน ... ชุดเครื่องมือมาตรฐาน และ เครื่องมือ customize หน้างาน
ตัวชี้วัดระหว่างทาง
ผลลัพธ์หลังการสอน
Lessen learn ในครั้งนี้

ครั้งนี้ตั้งใจให้ผู้บริหารระดับสูง ได้ใช้ศักยภาพ ไปพร้อมกับ มีความสุขบนความปรารถนาดีในฐานะ "ผู้นำ" กับทีมงาน "ยุคใหม่" มากขึ้น

ขอบคุณผู้บริหาร สตง. ทุกท่านที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ แม้ว่าจะเรียนเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้ชอบตรงที่ได้มุมมองหลายอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ กรณีศึกษาตรงกับชีวิตจริงมาก รูปภาพชวนคิด และโดยเฉพาะเรื่อง โค้ชชิ่ง

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำGroup Coachingการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น