[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กันยายน 2561     165     0

หลักสูตร ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ปัจจุบัน...องค์กรต้องการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ที่ทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสนุกกับการลงมือปฏิบัติแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิม

การเปลี่ยนแปลงมีหลายระดับ...ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ "ขนาดและระดับของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน"

บุคลากรไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง...ผู้นำทำให้ทีมงานเห็นผลลัพธ์ที่มีคุ้นค่า กับเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลง และจูงใจให้เห็นประโยชน์ได้

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง...เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ในสถานการณ์ขณะนี้

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

แสดงความคิดเห็น