[ผลงานฝึกอบรม] ครบเครื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ รุ่น1

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ครบเครื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ รุ่น1

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 กันยายน 2561     200     0

ครบเครื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ รุ่นที่ 1

เข้าใจกรอบความคิดที่เป็นข้อจำกัด&กรอบความคิดแบบพัฒนา
เรียนรู้แนวทางการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยการโค้ชตัวเอง
พัฒนาทักษะการคิดแบบครบเครื่อง (Thinking Series)
เทคนิคจัดการอารมณ์เชิงลบสร้างสภาวะเชิงบวก
พัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้ทำงานเชิงรุก

การสร้างกระบวนการเรียนรู้จริงผ่านเครื่องมือกรณีศึกษาโดยประยุกต์จากหลักการที่ได้เรียนรู้

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาตัวเองทักษะการคิดทำงานเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น