ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 กันยายน 2561       792       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

พัฒนาทีมงานในเรื่อง...
Growth Mindset
Proactive Working
Empowering Belief
Innovation

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธุรกิจและบุคลากร ทำให้ผู้นำต้องสามารถแยกแยะ "วิธีบริหารจัดการและการโค้ช" ให้ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์