[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 กันยายน 2561     146     0

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

พัฒนาทีมงานในเรื่อง...
Growth Mindset
Proactive Working
Empowering Belief
Innovation

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธุรกิจและบุคลากร ทำให้ผู้นำต้องสามารถแยกแยะ "วิธีบริหารจัดการและการโค้ช" ให้ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงการโค้ช

แสดงความคิดเห็น