[ผลงานฝึกอบรม] Value Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Value Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 กันยายน 2561     99     0

ส่งการบ้านสายกว่าคนอื่นๆ ครับ
วันนี้เพิ่งได้เวลามานั่งตกผลึกสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ในหลักสูตร Value Coaching กับอาจารย์ปกรณ์ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แม้จะเป็นการเรียนรู้เพียงครึ่งวัน ไม่ได้เรียนครบเต็มวันตามที่ตั้งใจ แต่ก็ได้เรียนรู้ บางอย่างที่จะมาเชื่อมโยงและต่อยอดเข้ากับ การสร้าง Experimental Learning ของตนเอง

หลายครั้งที่สิ่งที่เราสอน เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ การอธิบายความหมายของสิ่งนั้น ให้เข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เราจะสื่อออกไปนั้น เป็นความท้าทายสำหรับวิทยากรและกระบวนกรอย่างผมพอสมควร เพราะผู้เรียนทุกคนต่างมี ระสบการณ์และความเชื่อเดิม ที่ให้ความหมายกับคำๆ นั้นอยู่ซึ่งอาจแตกต่างและนำไปสู่ความขัดแย้งกันโดยไม่ตั้งใจ

การเรียนรู้ความหมายด้วยการให้ผู้เรียนทดลองพบกับประสบการณ์นั้นโดยตรง ผ่านเครื่องมือหรือกิจกรรมบางอย่าง สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความ เข้าใจ มากกว่าแค่เพียง รับรู้ เปิด ประสบการณ์ภายใน มากกว่าแค่เพียงเห็น ประสบการณ์ภายนอก

อย่างในหลักสูตร Value Coaching นี้
การได้เห็นอาจารย์ค่อยๆ พาผู้เรียนไปเห็นความหมายของ Value
ด้วยหลายๆ เครื่องมือ อย่างเป็นจังหวะ ตามขั้นตอน
Who am I บทบาทที่เรามี สิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราเป็น
Coaching Card สิ่งที่เราเลือกมองเห็น
Impressive Story เรื่องเล่าความประทับใจ สิ่งที่เราชอบ
Success Story รูปแบบความสำเร็จที่เป็นต้นแบบของเรา
Criteria of Decision ปัจจัยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญและท้าทาย
คำตอบที่ได้จากการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจ Value อย่างลึกซึ้ง โดยแทบไม่ต้องอธิบาย

เพราะ Value คือ
สิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวเราอยู่ในขณะนี้
สิ่งที่กำหนดมุมมองของเรา
สิ่งที่ตัวเราชอบ สอดคล้อง และมีความสุขกับมัน
สิ่งที่เมื่อเราใช้จนทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ
สิ่งที่เราใช้ในการตัดสินใจ
Value จึงเป็นสิ่งที่เราใช้ตัดสิน คน สิ่งของ และเหตุการณ์ ที่อยู่ตรงหน้าของเรา โดยไม่ได้ตั้งใจ

คนๆ หนึ่งจึงมี Value ได้หลายตัว ตัวไหนเราใช้บ่อย ก็จะกลายเป็น Core Value ของเรา ซึ่ง Core Value ก็จะสร้างกรอบความคิด และนำไปสู่พฤติกรรมของเราหากเราสามารถใช้ Value ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เราก็จะมีความสุขสอดคล้องไปกับสถานการณ์นั้นหากเราหันมารู้ทัน Value ของตนเองให้มากขึ้น และเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องไปกับถานการณ์ เราจะเกิดความสุขในสิ่งที่เรากระทำ เมื่อมีความสุข เราก็จะมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามแผนงาน จนเห็นลลัพธ์ในที่สุด

เสียดายที่ผมได้เรียนรู้ เนื้อหา เพียงเท่านี้ ยังขาดกระบวนการโค้ชเพื่อการใช้ Value ของตนเองและผู้อื่น

แต่สิ่งที่ได้มากกว่า เนื้อหา ก็คือ แนวทางการสร้างการเรียนรู้แบบ Experimental Learning ที่ผมจะนำมาออกแบบใช้ร่วมกับการสร้างหลักสูตรในกระบวนการ Brain Based Coaching Process จิ๊กซออีกชิ้นใกล้สมบูรณ์แล้ว ภาพของการเรียนรู้ สมอง ง่ายๆ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงาน เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆ ไว้มาเรียนรู้ สมอง ของเราไปด้วยกันอีกครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Core ValueExperimental LearningCoaching

แสดงความคิดเห็น