[ผลงาน] Value and Strength Coaching

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / Value and Strength Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 กันยายน 2561     17

Value & Strength Coaching

โปรแกรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง...เพื่อนำไปพัฒนาทีมงาน

รู้จักคุณค่าของตัวเอง ด้วยผู้นำ 8 แบบ