[ผลงานฝึกอบรม] Value and Strength Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Value and Strength Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 กันยายน 2561     99     0

Value & Strength Coaching

โปรแกรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง...เพื่อนำไปพัฒนาทีมงาน

รู้จักคุณค่าของตัวเอง ด้วยผู้นำ 8 แบบ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง   Strength Coachingผู้บริหารระดับสูงพัฒนาทีมงาน

แสดงความคิดเห็น