ผลงานฝึกอบรม - Value and Strength Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Value and Strength Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 กันยายน 2561       385       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Value & Strength Coaching

โปรแกรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง...เพื่อนำไปพัฒนาทีมงาน

รู้จักคุณค่าของตัวเอง ด้วยผู้นำ 8 แบบ