ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 กันยายน 2561       637       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนาผู้แทนจำหน่ายจอง ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ ทั่วประเทศ

เริ่มต้นที่ ...ผู้นำทีมงานขาย
เพิ่มเติมด้วย ....ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช
สรุปภาพใหญ่ให้...ผู้บริหารระดับสูงโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็ง

โปรแกรมที่ออกแบบให้เกิดความสอดคล้องและต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ...ใช้ระยะเวลาวัดผลลัพธ์ 2 ปีครับ