[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 กันยายน 2561     121     0

ผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพัฒนาผู้แทนจำหน่ายจอง ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ ทั่วประเทศ

เริ่มต้นที่ ...ผู้นำทีมงานขาย
เพิ่มเติมด้วย ....ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช
สรุปภาพใหญ่ให้...ผู้บริหารระดับสูงโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็ง

โปรแกรมที่ออกแบบให้เกิดความสอดคล้องและต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ...ใช้ระยะเวลาวัดผลลัพธ์ 2 ปีครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทีมขายการโค้ชผู้นำ

แสดงความคิดเห็น