ผลงานฝึกอบรม - Training and Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 กันยายน 2561       404       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การสอนช่วงนี้นอกจากพัฒนากระบวนการสอนของตัวเองแล้ว ผมโฟกัสเรื่องการเลือกใช้เครื่องมือประกอบการสอนเป็นพิเศษครับ

ที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้เน้นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสนุกให้กับผู้เรียนมากเท่าไร เนื่องจากการ Entertaing ผู้อื่นถือเป็นจุดด้อยหนึ่งของผมเอง

ช่วงนี้เลยทดลองใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบ โดยใช้จุดแข็งของตัวเองเรื่องกระบวนการเชื่อมโยงผลลัพธ์เข้ากับ Content เพื่อชวนคิด โดยไม่โฟกัสจุดด้อยของตัวเอง

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนมีอิสระในการทำกิจกรรมหรือการใช้เครื่องมือ แต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือเขาได้ถอดบทเรียนการทำกิจกรรมของตัวเองผ่านกระบวนการโค้ชที่ผมใช้

ผู้เรียนยังคงได้ความสนุก (จากตัวเขาเองซึ่งไม่ได้เกิดจากการ Motivated ของวิทยากร) และสามารถเชื่อมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเป็นกรอบความคิด (Mindset) แบบใหม่ของตัวเองได้ครับ