[ผลงาน] พัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / พัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 กันยายน 2561     67

วันนี้กับภารกิจปั้นวิทยากรภายในขององค์กร

เตรียมถอดบทเรียนครบเครื่องกระบวนการสอนของตัวเอง มาTraining - Coaching - Consulting เพื่อให้วิทยากรทุกท่านมีหลักสูตรและเครื่องมือประกอบการสอนแบบครบเครื่องแนวการสอนของตัวเขาเองเช่นกันครับ