ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการเขียน Mind Map

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการเขียน Mind Map

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 กันยายน 2561       843       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาถ่ายถอดการใช้เครื่องมือ Mind Map ผ่านการคิดด้วยสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างมีลำดับครับ

สมองซีกขวา - เป็นการคิดแนวกว้าง คิดที่หลากหลาย ไม่ยึดติดกับกรอบข้อจำกัด

สมองซีกซ้าย - เป็นการคิดแนวลึก คิดอย่างเป็นเหตุผล ด้วยกรอบของความสัมพันธ์

การทำความเข้าใจรูปแบบสมองของตัวเองเชื่อมกับหลักการของ Mind Map เพื่อประยุกต์เข้ากับบริบทของการทำงานต่างๆเช่น

การสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ
การกำหนดแผนทางเดินพิชิตเป้าหมาย
การมอบหมายงานและสอนงาน
การจัดวางแผนบุคลากร
etc.