ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 กันยายน 2561       682       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ... หลักสูตรอบรมวันนี้ครับ

การใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ทั้งที่เป็น ตัวเลข สถิติ ข้อความหรือแม้กระทั่งประโยคพูดของผู้อื่น มาผ่านกระบวนการคิด และความสามารถที่เป็น Knowledge&Skill ในเรื่องนั้นๆ

โดยทำการแยกแยะองค์ประกอบด้วยหลักการต่างๆ แล้วจึงนำมาผ่านกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นพื้นฐานนำไปสู่การคิดอื่นๆด้วยเช่นกันครับ