ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการเขียน Mind Map

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการเขียน Mind Map

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 กันยายน 2561       839       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

จบลงไปทั้งสองรุ่นสำหรับการคิดและการเขียนMind Mapเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กระบวนการพาผู้เรียนเดินทางแต่ละช่วงของเนื้อหาเริ่มจาก

Training and Group Coaching ด้วยหลักการของสมองซีกซ้าย&ขวา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความต่างของการคิดแต่ละแบบ แล้วตระหนักรู้การใช้สมองในการคิดของตัวเอง
"Why What .. Mind Map " หลักการ & ทฤษฎีเพื่อให้ผู้เรียนได้มีResources เกี่ยวกับMind Map และจูงใจให้อยากนำมาใช้โดยการมองเห็นความสำคัญของการใช้ Mind Map กับการทำงาน
How .. Mind Map .. ขั้นตอนการเขียนMind Map โดยผสมผสานกับหลักการคิดแนวลึก(สมองตรรกะ) และแนวกว้าง(สมองสร้างสรรค์)
Solution Coaching .. ด้วยWorkshop#1 ให้ผู้เรียนเริ่มเขียน Mind Map ด้วยเรื่องที่ง่ายที่สุดคือเกี่ยวกับตัวเอง ..วัตถุประสงค์คือให้เรียนรู้รูปแบบคิดของตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือ
Training and Group Coaching ต่อยอดทักษะการคิดของผู้เรียนที่มีอยู่แล้วให้หลากหลาย แม่นยำในการคิดแต่ละแบบมากขึ้นด้วยการคิดเชิงแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดกลยุทธ์ การคิดเชิงระบบ
Solution Coaching ... ด้วยอีก 2Workshop เพื่อฝึกประยุกต์ใช้Mind Mapกับสถานการณ์จริงทันที ทั้งการวางแผนสู่เป้าหมายและการแก้ปัญหา&ตัดสินใจ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นในการนำไปใช้ และได้สัมผัสความแตกต่างของการเขียนอีกระดับเมื่อมีการBrain Stroming จากหลายๆคนมาช่วยคิด

ยิ่งสอน ยิ่งเพิ่มความละเอียดทั้ง การเข้าใจหลักทฤษฎี Mind Mapเชิงลึก และละเอียดในกระบวน Training and Group Coaching ในการพาผู้เรียนค่อยๆเพิ่ม Resources เกี่ยวกับ Mind Map ไปทีละStepโดยไม่กังวลกับการเรียนรู้ของตัวเอง