ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 กันยายน 2561       796       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้นำ 8 แบบ กับการโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง วันที่ 2

คุณค่าของผู้นำแต่ละแบบ สะท้อนความเป็นตัวตน...ทำให้เข้าใจคุณค่าของผู้อื่นที่แสดงออกมาเช่นเดียวกัน

การโค้ชที่คุณค่า เพื่อให้โค้ชชี่นำไปใช้สร้างเป็นจุดแข็งของตัวเอง...สร้างผลลัพธ์ของงานอย่างมีสมดุลในชีวิต

ดีใจที่ผู้เรียนจะนำการโค้ชคุณค่าและจุดแข็งไปใช้กับทีมงาน
รู้จักคุณค่าในตัวเอง
สร้างจุดแข็งด้วยคุณค่าของตัวเอง
เข้าใจคุณค่าในตัวทีมงาน
ทำให้เขาเลือกใช้คุณค่าที่เป็นจุดแข็ง
นำจุดแข็งมาสร้างผลลัพธ์ใหม่ทีต้องการ

การโค้ชคุณค่า เริ่มต้นที่การฟังอย่างมีคุณค่า ดึงคุณค่าที่ดี สร้างแนวทางสู่ความมั่นใจในตัวเอง...ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยกระบวนการโค้ชที่ชัดเจน