ผลงานฝึกอบรม - สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกรับผิดชอบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกรับผิดชอบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 กันยายน 2561       836       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กลับมาอยู่กลับรุ่นที่สองของโปรแกรม สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกรับผิดชอบ

ผมเลือกใช้คำว่า "ตระหนักรู้" เนื่องจาก "สมมติฐาน" บนกรอบความคิดของการสอน Training and Group Coaching ของผม เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมี"ความรับผิดชอบ" ซึ่งเป็นคุณค่าส่วนตัว (Personal Value) อยู่แล้ว

เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ (Event) ต่างๆ ที่เคยเขาเผชิญ เขาเลือกหยิบคุณค่า "ความรับผิดชอบ" ออกมาใช้อย่างไร ??

กระบวนการ Training and Group Coaching ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้ Event ที่เขาได้ใช้คุณค่า"ความรับผิดชอบ" เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า"ตัวเขามีความรับผิดชอบ"

แต่หลุมพรางหรือกรอบความคิดเชิงลบบางอย่างทำให้เขาลืมใช้กับเหตุการณ์นั้น ผลลัพธ์ (Outcome) จึงยังไม่ได้ตามที่เขา คนรอบตัวเขา หรือ องค์กรตั้งเป้าไว้

รอช่วงพิสูจน์ผลลัพธ์ช่วงเย็นนี้ครับว่าสมมติฐานผมเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน